FSuport | Fundació Privada pel Suport Social Solidari

Qui som?
Fundació Privada pel Suport Social Solidari.

La Fundació pel Suport Social Solidari és una entitat sense ànim de lucre del camp social i educatiu, una organització del tercer sector legalment constituïda al novembre del 2003.

La seva finalitat principal és dissenyar i desenvolupar projectes destinats a satisfer les necessitats dels sectors més desafavorits de la societat, donar suport a totes aquelles persones en situació de risc social i a les seves famílies. Es proporcionen eines per promoure el seu apoderament, una actuació preventiva que permet contenir i/o resoldre situacions problemàtiques que, en cas de no intervenir-hi, podrien cronificar-se. Aquesta activitat sovint complementa la tasca de l’atenció primària especialitzada en tots aquells àmbits previstos al Decret 284/1996 de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

Aquesta entitat compta amb una àmplia experiència en l’àmbit de l’acció social a Osona, especialment en l’acompanyament d’infants i joves amb dificultats d’adaptació social i/o en procés de recuperació personal. A partir del 2012 amplia el seu focus d’atenció, incloent a la població reclusa entre els col•lectius destinataris de la seva activitat i, a nivell territorial, la comarca del Tarragonès.

L’any 2016 s’incorpora l’entitat al Grup Suport Social, organització que aglutina entitats del camp social, educació i joventut amb un objectius similars. En l’actualitat, conformen el grup la Fundació pel Suport Social Solidari, Fundació Projecte i Vida, Semes, Empresa d’inserció Olea Multiserveis, l’Associació d’AGIP Llinars i l’Associació pel Servei i Acompanyament a les persones.

AJUDEM A QUI HO NECESSITA

HEM REALITZAT TREBALLS PER: