A FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI volem ser TRANSPARENTS i mostrar-vos amb què destinem els INGRESSOS que rebem.

MEMÒRIES

+ INFORMACIÓ

La Fundació Privada Suport Social Solidari està subjecta a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del Llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Tal i com consta en l’escriptura autentificada a data 30 de gener de 2013. Els nous estatuts quedaren aprovats i inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Està subjecta a la legislació sobre fundacions privades de la Generalitat de Catalunya a la resta de l’ordenament jurídic aplicable. El seu NIF és G63340483 i el seu N.I.S.S. és 08/146018671.)

 Els salaris del personal de Fundació Privada pel Suport Social Solidari són els que marca el Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants i joves, famílies i d’altres en situació de risc. Codi de conveni 79002575012007.

AJUDEM A QUI HO NECESSITA

HEM REALITZAT TREBALLS PER: